با عرض پوزش

مهلت پیش ثبت نام آزمون ورودی پایه‌های هفتم و دهم مجتمع آموزشی کمال در سال تحصیلی 1402-1401 به پایان رسیده است. تاریخ بازگشایی مجدد سامانه 1401/11/01 خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 77261112 (داخلی 111) تماس حاصل فرمایید./باتشکر